5 Aralık 2011 Pazartesi

TALEP

TALEP
ders no:3
konu:talep

Talep: Satın alma gücü olan
bireylerin ekonomik mal ve
hizmetlere karşı gösterdikleri
istekleridir.

insanların gereksinmelerini gidermek yönünde davranışta bulunması talebi do¤urur.
Talep, satın alma gücü bulunan bireylerin ekonomik mal ve hizmetlere karşı
gösterdikleri istekleridir.
Bir mala olan talepten söz edebilmek için koşulların bir arada olması
gerekir:
• Mala karşı duyulan gereksinme ya da istek
• Malın karşılığını ödeme isteği
• Karşılığı ödeyebilecek gelir düzeyi

0 yorum:

Yorum Gönder